Projects

Kunsttilhengeren

«Kunsttilhengeren» er et mobilt kunstrom som muliggjør et genuint møte med samtidskunst og kunstnere nær folks hjemmebane. Kunsttilhengerens format gjør den anvendelig med tanke på tilgjengelighet, programmering og utprøving av en serie uttrykk og bruksformer. Den er enkel å administrere og det skal være lett å involvere profesjonelle utøvere fra alle kategorier av kunstfeltet. Koronaen førte til at mange har gjenoppdaget sitt nærmiljø. Vi vandrer i byen, langs veier og på stier. Vår erfaring er at de fleste i denne situasjonen «senker guarden» og bruker sanseapparatet mer aktivt, og er derfor mer mottakelige for inntrykk av forskjellig art. Nettopp der vil vi at folk skal kunne «gå seg på en kunstopplevelse»/ snuble borti en kunstopplevelse» de ikke visste de skulle få ta del i.
Kunsttilhengerens format er beskjedent, og formen er gjenkjennelig for de fleste. Dette vil gjøre det lett å stoppe opp, gi det oppmerksomhet og kanskje oppstår en dialog der og da, eller en har fått noe å fortelle videre.

Diverse prosjekter

Comments are closed.