Exhibitions

Something old, something new, something borrowed, something blue, Britannia Hotel 2021

Invitasjonen til å få være Britanniakunstner 2021 resulterte i utstillingen: «Something old, something new, something borrowed, something blue». Min mest innholdsrike utstilling så langt. Mer enn 100 katalognummer fra perioden 2000 – 2021 ble vist. Bok produsert av Dora3, Stein Slettebak Wangen som redaktør og pennefører, Ingunn Hegstad design.
Britannia hotell som utstillingsarena fungerte veldig bra. Bildene hang i områdene der de besøkende ferdes. Hotellet har mye gang og vrimleareal. Mange forskjellige soner og funksjoner. Her fikk bildene selskap av et interiør som er annerledes enn det klassiske gallerirommet/den hvite kuben. I disse rommene blir bildene eksponert for veldig mange fler enn i et galleri eller museum. At bildene tåler å vises sammen med hyller, kaffemaskiner, lamper og sofaer gjør dem nok også mer tilgjengelig for ganske mange.

Kryssninger, Wold visningsrom 2018-19

Prosjektet «Kryssninger» fant først si form da jeg makulerte ett års arbeid med akvarell. Akvarellen er så vakkert at det er vanskelig å komme forbi den umiddelbare, slående skjønnheten som oppstår i møtet mellom papir, pigment og vann. Etter ett år sto jeg bom fast og kutta opp alt arbeidet. I dette oppkappa materialet oppstod muligheten for ny billeddannelse.
Dokumentasjonen er fra separatutstilling, årsskifte 2018-19, i det nystartede Wold visningsrom i Trondheim.
Grafikken i serien «Flettverk» er «grafiske avleggere» av dette prosjektet.

Roots, 2015

Til utstillingen ROOTS i 2015 jobbet vi med det helt basale av billedkunstens repertoar: Tre, kull, farger, pigment, grunnformer, blekk, og blod. Ønske om at det er mulig å skape nye uttrykk og opplevelser basert på eldgamle materialer og medier. «Trofé for vår tid» er ett av resultatene fra denne prosessen. Dette var en fellesutstilling. Vi jobber tett på hverandre, er involvert i hverandres prosjekter og prosesser. Her jobbet vi også sammen på fler av verkene til utstillingen.

«Trofé for vår tid», Roots

”ad undas” (til bølgene), TKM, Trondheim kunstmuseum.

Katalog fra utstillingen (PDF-fil): LeikenVik_katalog06

Leiken Vik’s pictures in themselves encourage reflection along numerous avenues. Colours and planes merge, constituting an indefinable landscape. Partly dissolved shapes form new images, perhaps intentionally figurative, perhaps not. The pictures become ambiguous, both as art objects and as stories. They have an aesthetic dimension and belong to an art historical context. But they also have a material dimension where the choice of materials points to the specific history of this or that material, adding layers of possible interpretations. Not least does the choice of materials lend an epic dimension to the pictures by writing into them the language and vocabulary from which the chosen material has become inseparable. Yet, at the same time the pictures seem to break free from both the historical and the aesthetic dimension, transcending their own story.

Comments are closed.